JUDr. Marcela Dobešová : Advokát v Boskovicích.

Advokát - JUDr. Marcela Dobešová, Boskovice


Advokátní kancelář se specializuje zejména na občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, zdravotnické právo, lékárenství. Také provádím ověřování pravosti podpisu u listin sepsaných advokátem.
Kancelář, která poskytuje právní služby od června 1996, začínala bez jakéhokoliv zázemí.
V průběhu let kancelář získala důvěru stálé a spokojené klientely, která oceňuje nejen odbornost a efektivitu poskytovaných služeb, ale i individuální přístup ke každému klientovi.
Dobrou dostupnost kanceláře nyní umožňuje umístění jejího sídla v centru Boskovic na náměstí 9. května 2136/10

V poslední době často zajišťuji právní pomoc zdravotnickým zařízením . Často také řeším problematiku rozvodů a problematiku převodů nemovitostí včetně vkladu do katastru.

  profil

  kdo jsem

  co dělám

  kontakt

  mapa